Suomi ja demokratia - kansan - valta

Suomi ja demokratia -  kansan - valta

WIKIPEDIA : KANSANVALTA

Kansan - valta kuulostaa sanana oikein mukavalta. Kansa päättää asioistaan valitsemiensa edustajien avulla. Olisiko tuollainen kansan – omainen määritelmä hyvä ?

Suomalainen kansan - valta on kansainvälisesti hyvin arvostettua. Melkeinpä tutkimus kuin tutkimus niin Suomen sijoitus on kärkipäässä tai jopa ykkönen. Olemme maailman onnellisin kansa.

Meillä on suomen kielessä sanonta ‘ poikkeus vahvistaa säännön ‘.

Aikaisemmin kirjoitin blogin 0295 – alkuisten numeroitten käytöstä Suomessa joka lisää yhteiskuntamme polarisaatiota ja ei ole asiakaslähtöistä. Esimerkiksi jos kansa – lainen haluaa soittaa vaikkapa Helsingin poliisilaitokselle kertoakseen jonkun kehitysehdotuksen niin jo vain, numero johon hänen tulee soittaa,  on 0295 – alkuinen :

HELSINGIN POLIISILAITOS

Oikeusministeriö on asiasta tietoinen sillä Kuluttaja- asimies on tehnyt asian tunnetuksi. Onko niin ettei suomalainen kansan  - valta saa tätä asiaa kuntoon sillä kansan - edustajat eivät juurikaan asiaan reagoi. Herää kysymys, haluavatko he reagoida ?

Olen miettinyt mikä voisi olla edustamani puolue jos haluaisin sitä kautta rakentaa yhteiskuntaamme ? Tähän mennessä en ole vakuuttunut ajatteleeko joku puolue kansalais - lähtöisesti ‘.

Mikä on suomalaisen kansan - vallan tila ?

Kommentoi, kirjoita tai reagoi fb - sivullani